Produkcja słupa aluminiowego związana jest z całkowicie odmienną techniką w porównaniu do stosowanej przy produkcji słupów stalowych.

 • Materiał wyjściowy

  Aluminium jest odlewane w formie cylindrycznej wlewki (kęsa), a następnie umiejscawiane w przeciągarce, która przekształca je w rurę o stałej grubości oraz przekroju.
 • Stożkowanie

  Stożkowarka, rodzaj tokarki poziomej, zmniejsza średnicę rury poprzez nacisk wywierany jej rolkami. słupa.
 • Cięcie

  Realizacja przejść kablowych oraz tworzenie otworu drzwiowego poprzez sterowane numerycznie frezowanie.
 • Osprzęt

  Spawanie ewentualnych wzmocnień drzwi oraz osprzętu mocującego aparaturę elektryczną.
 • Ścieranie

  Operacja wykończeniowa przez delikatne szczotkowanie powierzchni trzonu słupa.
 • Obciskanie przez rolowanie

  Rozwalcowywanie płyty oporowej poprzez deformację wewnętrzną rury.
 • Kształtowanie wysięgników

  Realizacja poprzez gięcie w oparciu o znajomość ich wysięgów oraz średnic.
 • Malowanie piecowe

  Wykończenie zgodnie z wymaganym odcieniem.
 • Aluprotec Š

  Wszystkie nasze maszty otrzymują zabezpieczenie antykorozyjne u podstawy słupa Aluprotec Š.


Słupy aluminium
 • Wierzchołek masztu

  Zakończenie naszych słupów o średnicy znamionowej 60 ma formę walca na długości130 mm, co pozwala na montaż bezpośredni większości opraw. Dla innych opraw do dyspozycji są elementy łączące.

 • Połączenie trzon / wysięgnik

  W oparciu o system oparty na łączeniu teleskopowym. Blokada przeciwskręcająca oraz unieruchamiająca przez docisk 4 nierdzewnych śrub, dostarczanych i montowanych na wysięgniku.

 • Konfekcjonowanie / składowanie

  Wszystkie nasze aluminiowe kandelabry (trzony oraz wysięgniki) są dostarczane w filcowej pończosze. W przypadku ich długoterminowego składowania na zewnątrz (ponad tydzień), zdjąć z masztów ich filcową pończochę.




 • Drzwi kontrolne

  Dostosowane do otworu wykonanego przez frezowanie, są doskonale przystające. Ich użebrowanie powstałe z przeciągania aluminium oraz ich 2 zamki unieruchamiają je oraz pozbawiają wszelkich przypadkowych manipulacji. Opracowane niezależnie od masztu, są wymienne w przypadku ich zgubienia lub awaryjnego zniszczenia.

 • Odlewana płyta oporowa

  W odlewni stopów aluminium poddana termicznej obróbce dla uzyskania lepszej wytrzymałości na naprężenia. Trzon zespolony jest z płytą ustojową poprzez obciskanie, a następnie wewnętrzne spawanie peryferyjne. Wymiary szczelin płyt ustojowych spełniają wymagania normy EN 40-2.

 • Pręty kotwiące

  Wyposażone w kwadratowe galwanizowane podkładki, wykonane ze stali Fe E 500 o wysokiej przyczepności (norma NFA 35016 jakość B 500 B normy XP-ENV 10 080). Dostarczane są izolacyjne pierścienie dystansujące.

 • Zamki

  Śruby nierdzewne z trójkątną główką, komponenty nie do zgubienia.



Opcje
 • Drzwi na łańcuszek

  Nie do zgubienia: nie do zastąpienia tam, gdzie upadek drzwi byłby szkodliwy (most, zawieszka na drodze, itd.)

 • Drzwi wentylowane

  Zmniejszają kondensację pary, zapewniając bezpieczeństwo elektryczne.

 • Zawiasy

  2 wersje: zawias standardowy zewnętrzny ze stali nierdzewnej (zawias wewnętrzny samoblokujący konsultować z nami).

 • Śruba antywłamaniowa

  Odpowiedź na problemy wandalizmu materiałów oraz energii elektrycznej. Specjalny śrubokręt na zamówienie.



Osprzęt
 • Wysięgniki

  Pojedyncze, podwójne, potrójne lub poczwórne do montażu bocznego opraw. Montaż na trzonie O 60 mm poprzez łączenie teleskopowe + 8 nierdzewnych śrub oporowych (moment docisku: 2 daN m). wymiary standardowe: 500 mm przy 15o (inne wymiary na zamówienie).

 • Montażowy zestaw uchylny

  Dostosowany dla wysokości do 6 metrów. Pozwala na sprowadzenie do wysokości człowieka zespołu osprzętu wierzchołka masztu, poprzez uchylenie płyty ustojowej. Wspomaganie wykonania manewru regulowanym systemem siłownikowym dla masztów z większym obciążeniem wierzchołkowym.

 • Amortyzator drgań

  Zainstalowany w maszcie, pochłania energię drgań, która mogłaby wpłynąć szkodliwie na jego trwałość. W szczególności dostosowany do miejsc wyeksponowanych na wiatry słabe, lecz regularne.



webmaster
TOM-NET
Copyright © 2010 by GEM Poprawny kod XHTML Poprawny kod CSS