Firma GEM S.A. oferuje usługi w zakresie:

 • Projektowanie: Dział projektowania wykonuje projekty w zakresie:
  • Linii i sieci elektroenergetycznych WN.
  • Instalacje oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego.
  • Kompleksowego projektu fundamentów.
 • Kompletacja dostaw: Dział kompletacji dostaw oferuje dostawy sprzętu:
  • Energetyczny:
   • słupy rurowe i kratowe linii przesyłowych wysokiego napięcia 110,220,400kV
   • słupy rurowe generatorów energii napędzanych wiatrem
 • Oświetleniowy:
  • oprawy i projektory oświetleniowe:
   • THORN
   • GEWISS
   • PHILIPS
  • słupy i maszty oświetleniowe

Grupa
Zarys historyczny od 1959 do teraz

1959 Narodziny przedsiębiorstwa PETITJEAN S.A w Saint-André-les-Vergers.(FRANCJA) Szybki rozwój, dzięki stalowym słupom oświetleniowym, które właśnie zastąpiły słupy żeliwne, będące już technicznym przeżytkiem.
1960 Pierwsza wielka realizacja słupów oświetlenia zewnętrznego na lotnisku ORLY.
1968 Utworzenie pierwszych filii europejskich w Belgii oraz w Niemczech.
1971 Dynamiczny rozwój, dzięki wylansowaniu słupów stalowych linii telefonicznych.
1973 Utworzenie filii PETITJEAN w Holandii. Utworzenie zakładu galwanizacji na terenie SAINT ANDRE LES VERGERS.
1978 Rozpoczęcie produkcji w fabryce zakładów Stainton Metal Company w Thornaby (Wielka-Brytania)
1981 Reorientacja strategiczna przedsiębiorstwa w dwóch kierunkach:
- rozwoju działalności w skali międzynarodowej
- wzrostu wydajności produkcji
1984 Nabycie w Stanach Zjednoczonych Union Metal Corporation oraz jego czterech zakładów produkcyjnych
1986 Utworzenie dwóch filii w Hiszpanii i we Włoszech.
1987 Utworzenie agencji handlowej w Singapurze.
Wejście do grupy kapitałowej inwestorów przemysłowych w wyniku wycofania się z La Providence S.A.
1988 Utworzenie filii w Hong-Kongu.
1989 Wejście w drugi obieg Giełdy Paryskiej
1990 Utworzenie PETITJEAN ASIA PACIFIC PRIVATE LIMITED. Spółka BARISART INTERNATIONAL BV, spółka zarządzana przez FRONTERA nabywa większościowy udział w kapitale spółki.
1991 Utworzenie METAL POLE-LITE w Kanadzie. Utworzenie POLE-LITE CORPORATION w Stanach Zjednoczonych.
1995 ISO 9002 - galwanizacja
1997 ISO 9001 - wysokie maszty i słupy przesyłowe
1998 Wejście w skład grupy ISUSI Kanada
1999 ISO 9001 dla całości produkcji PETITJEAN
2005 PETITJEAN wchodzi w skład Tecnopali Groop, Tecnopali North Europe
2012 PETITJEAN wchodzi w skład Al-Babtain Power & Telecommunication Co.

Technologia

Nasza grupa jest producentem zdolnym do zaoferowania słupów o bardzo dużych średnicach oraz o dużych grubościach ścianek, zakładając duże wartości występujących naprężeń oraz bardzo duże obciążenia (takie, jakie występują przy wieżach radarowych, napędach elektrowni wiatrowych, słupach utrzymujących kabiny kolejek linowych, maszty o bardzo wysokiej wytrzymałości dla transportu energii elektrycznej linii wysokiego napięcia) dla wszystkich stref klimatycznych.

Ciągły proces informatycznej obróbki zamówień.

Dysponujemy ciągiem informatycznym, pozwalającym - od chwili zarejestrowania zamówienia przez system informatycznego zarządzania - poprzez określenie obliczeń wytrzymałościowych, zaopatrzenie materiałowe, określenie środków produkcji oraz planowanie produkcji, na bezpośrednie wysyłanie instrukcji wykonawczych z wykorzystaniem informatyki naukowej, do maszyn warsztatowych, bez obiegu dokumentów.

Nowoczesne narzędzie produkcji.

Narzędzie produkcji, z którym zintegrowane są wszystkie jego elementy mechaniczne, elektryczne oraz elektroniczne, pozwala na obróbkę technologiczną blachy zarówno w zwojach, jak i w arkuszach, jak również w zakresie cynkowania wyrobu końcowego. Spośród najbardziej specjalistycznych narzędzi produkcji takich, jak linia rozwijania zwojów blach o dużej przepustowości, cięcia plazmowego, zaginania blach z dużą dokładnością, automatycznego spawania, posiadamy jedną z trzech najmocniejszych na świecie pras krawędziowych (4000 T). Ta ostatnia jest jedyną krawędziarką przystosowaną do produkcji masztów i słupów, pozwalająca na obróbkę stali o wysokich parametrach mechanicznych oraz wyposażona jest w ławę o długości 17 m, zdolna do zaginania blachy o grubości 30 mm.

Realizujemy spawanie o wysokiej jakości, zwane "nuklearnym", w celu zapewnienia bardzo wysokiej niezawodności. Jest to najważniejszy czynnik, wpływający na żywotność, a więc na bierne oraz czynne bezpieczeństwo, których wymagamy od naszych wyrobów.

Grupa posiada największą na świecie jednostkę galwanizacyjną, o przepustowości 200. 000 ton/rok, charakteryzującą się pojemnością wanny 850 ton płynnego cynku stale utrzymywanego w odpowiedniej temperaturze oraz pełną automatyczną regulację cyklu produkcji.

Aktualna zdolność produkcyjna 115.000 ton rocznie.


Badania oraz rozwój

W trosce o utrzymanie poziomu światowego lidera w dziedzinie metalowych słupów, przeznaczamy środki na Badania i Rozwój na miarę swoich ambicji:

 • 8 inżynierów oraz wysoko wykwalifikowanych techników wraz z 3 asystentami, poświęcają 100% swojego czasu na stałe udoskonalanie naszych wyrobów, naszych procesów technologicznych, naszych programów obliczeniowych i naszych eksperymentów mających wpływ na ewolucję naszej wiedzy na temat podstawowych zjawisk oddziaływujących na słupy metalowe (wiatr, zmęczenie materiału) i branie ich pod uwagę w metodach obliczeniowych, normach i przepisach międzynarodowych. badania-oraz-rozwoj-1
 • 6 innych inżynierów i techników, zaangażowanych skądinąd w adaptacji naszych produktów do Waszych szczególnych potrzeb, poświęcają również znaczącą część swojej aktywności na opracowywanie koncepcji nowych wyrobów.
 • 18 inżynierów i techników wyłącznie poświęcają się analizie ewolucji naszych wyrobów, aby dostosować je do szczególnych wymagań w różnych tematach. badania-oraz-rozwoj-2
Inżynierowie ci dysponują nie tylko rozwiniętymi środkami informatyki (programy obliczeniowe oparte na Bull DPX20 i informatyce zarządzania na DPS7000, począwszy od bazy danych IDS2), CAO - Koncepcja Współtworzona przez Komputer (16 stanowisk Silicon-Graphics PRO-ENGINEER i AUTOCAD), obliczenia metodą elementów skończonych (EFFEIL), lecz również kompletną gamą sprzętu do specjalistycznych prób:
 • stacja zmęczenia materiałów, pozwalająca na zastosowanie momentów gnących, aż do ? 100 000 Nm, niezależnie na 4 maszty, przy częstotliwościach od 3 do 20 Hz
 • konstrukcja wsporcza do prób, pozwalająca na aplikację różnorodnych obciążeń (poziomych i pionowych) aż do 15 m wysokości
Nasi technicy i inżynierowie współpracują z laboratoriami i ośrodkami techniki europejskiej, spośród których najbardziej renomowane to:
 • Instytut Von Karman (Belgia)
 • CETIM oraz CTICM (Francja)
 • ILE (Anglia)

Ich ekspertyza jest znana w Komisjach Europejskich Normalizacji, które powierzyły im kierowanie pracami w grupie roboczej zajmującej się słupami oświetlenia zewnętrznego oraz słupami linii elektrycznych wysokiego napięcia. badania-oraz-rozwoj-3


Zdolność oraz środki produkcji

 • Rozwijanie:
  • Proces stosowany:
   rozwinięcie, prostowanie blachy, obrzynanie poprzez cięcie radełkowe, ustalenie długości poprzez cięcie nożycami oraz prostowanie powierzchni
  • Rozwijarka marki: SCHLOEMANN
  • Największa szerokość rozwijalna: 1607 mm
  • Długość maksymalna: 15000 mm
  • Największa rozwijalna grubość blachy: 6 mm
  • Przepustowość jednorazowa 16 ton
 • Przecinanie:
  • Proces cięcia: cięcie na trapezy
  • Możliwie największy wymiar blachy: 1600 x 15000
  • Grubość znamionowa: 6 mm dla stali E 24 - 5 mm dla stali E 36
  • Tolerancje przy realizowanych wymiarach: 0, + 2 mm
 • Warsztat prac przygotowawczych:
  • Proces cięcia: cięcie palnikiem plazmowo - tlenowym, punktowanie oraz markowanie 10-ma czcionkami. Przygotowanie trapezów.
  • Marka: PROMAT (1986)
  • Możliwie największe wymiary blachy: 2000 x 15000 (2 000 kg max)
  • Grubość maksymalna: 12 mm
  • Elementy pomocnicze automatyki:
   • pamięć pęcherzykowa dla urządzenia automatyki
   • dysk oraz taśmy perforowane dla programów wykonywania części
  • Tolerancje, przy realizowanych wymiarach : + 1 mm, - 1 mm
 • Krajarka tlenowo-plazmowa:
  • Proces cięcia:
   • 3 głowice do cięcia tlenowego z których dwie są z napędem silnikowym, pozwalającym na realizację skosów w osiach X i Y
   • 3 głowice do cięcia plazmowego z których dwie są wychylne oraz z napędem silnikowym
   • 2 głowice do trasowania w cynku
  • Marka: L.TEC (1994)
  • Możliwie największy wymiar blachy: 4000 x 15500
  • Największa możliwa do cięcia grubość: 30 mm
 • Punktowanie:
  • 2 linie do punktowania składające się z 2 podajników pneumatycznych oraz 3 pras mechanicznych 200 i 250 T, dla punktowania obrysu drzwiczek kontrolnych oraz innych otworowań w trapezach
 • Gięcie:
  (możliwość gięcia aż do 30 mm grubości blachy)
  • 1 prasa 320 T o długości 8 m z gięciem wielobocznym
  • 1 prasa de 800 T o długości 15 m z gięciem wielobocznym
  • Do gięcia cylindryczno-stożkowego:
   • 1 prasa 1200 T o długości 15 m
   • 1 prasa 1300 T o długości 15 m
   • 1 prasa 1400 T o długości 15 m
   • 1 prasa 200 T o długości 6 m - gięcie elementów osprzętu
   • 1 prasa 1600 T o długości 15 m gięcie wieloboczne (zasada gięcia w powietrzu)
    • Marka oraz typ: LVD 1600 T (1982)
    • Grubość max blachy: 10 mm
  • Długość maksymalna zagięcia: 15 m
   • Kąt maksymalny zagięcia: 45o
   • System ustawiania blach przed zagięciem: na wytrasowanej linii
   • Tolerancja położenia zagięć: + 1 mm, - 1 mm; kąta zagięcia: + 1o, - 1o
  • 1 prasa 4000 T o długości 17 m gięcie wieloboczne (zasada gięcia w powietrzu)
   • Marka oraz typ: CINCINATTI 4000 T (1979)
   • Grubość max blachy: 30 mm. Długość maksymalna zagięcia: 17 m
   • Kąt maksymalny zagięcia: 45o
   • System ustawiania blach przed zagięciem
   • Tolerancja położenia zagięć: + 1 mm, - 1 mm; kąta zagięcia: + 1o, - 1o

prasa-zgniatająca-400-t Prasa zgniatająca 400 T

 • Spawanie:
  • 70 stanowisk do spawania półautomatycznego z łukiem pulsującym
  • 40 stanowisk do spawania ręcznego
  • 3 spawarki punktowe
  • 16 spawarek automatycznych (średnica max 420 mm)
  • W szczególności:
   • 12 spawarek o średnicy 430. Proces stosowany: spawanie łukowe pod topnikiem proszkowym (121).
   • 1 spawarka o średnicy 550. Ten sam proces. Generator marki Lincoln (1990)
   • 1 spawarka o średnicy 800. Jak poprzednie - zasada ustawienia: 4 siłowniki naciskowe zapewniają utrzymanie we właściwej pozycji krawędzi spawanych oraz nacisk masztu na 4 krążki, które powodują przesuwanie się słupa. Głowica spawalnicza dysponuje ruchem wznoszącym/opadającym.
   • 1 spawarka o średnicy 1000 mm. . Średnica max: 1000mm. Długość spoiny: 15 m
 • Wysięgniki spawalnicze:
  • 2 wysięgniki wewnętrzne długości 15 m:
   • 1 wewnętrzny wysięgnik spawalniczy SAF (1979) Maksymalna długość spawu: 13,3 m dla rur o średnicy zawartej pomiędzy 320, a 2500mm
   • 1 wewnętrzny wysięgnik spawalniczy COMMERCY (1979) Maksymalna długość spawu: 15,1 m dla rur o średnicy minimalnej 350 mm
  • 2 wysięgniki zewnętrzne długości 15 m:
   • 1 wysięgnik spawalniczy zewnętrzny SAF. Proces stosowany: spawanie łukowe pod topnikiem proszkowym (121). Długość maksymalna spawania: 18 m dla rur o maksymalnej średnicy 2500
   • 1 wysięgnik spawalniczy zewnętrzny RANSOME (1979) Długość maksymalna spawu: 15,5 m dla słupów u średnicy 4000mm
  • 1 suwnica spawalnicza . Długość maksymalna spawu 7,5 m

Sposoby operatorskie spawania są określone przez inżyniera spawacza według normy NFP 22-471 i ocenione według normy NFP 232-472 lub EN 288. Organizacje certyfikujące: Instytut Spawalnictwa oraz Biuro VERITAS.

wysięgniki-spawalnicze Wysięgniki spawalnicze

 • Prace wykończeniowe:
  • 5 ciągów prac wykończeniowych kandelabrów (niskich słupów oświetleniowych)
  • 6 samodzielnych stanowisk prac wykończeniowych kandelabrów
  • 26 samodzielnych stanowisk prac wykończeniowych wysokich masztów
 • Galwanizacja:
  • 9 wanien z kwasem solnym:
   • 2 wanny odtłuszczające
   • 1 wanna do obciekania
   • 1 wanna do płukania
   • 1 suszarka 3 - pozycyjna
   • 1 wanna z cynkiem o ciężarze 800 T, pozwalająca na galwanizację części o wymiarach:
    • długość max 15500 mm
    • szerokość max 2100 mm
    • wysokość max 2700 mm.
   • Aparaty kontroli grubości cynku:
    • 2 METTALLEX, typu Minitest 2000
    • 1 MINITES, typu FD 1250
    • 3 ELCOMETER, typu 345 FT
  • Kontrola przyczepności do konstrukcji, zgodnie z normą NF EN ISO 1461
  • 1 wanna obróbki antykorozyjnej (od korozji białej), po procesie galwanizacji

Przemieszczanie części przeznaczonych do obróbki pilotowane jest przy pomocy automatów programowalnych. Części te są grupowane w wiązki i zawieszane na gondolach z napędem silnikowym. Całość przemieszcza się w torze pętlowym (ciężar maksymalny 10 T).

 • Środki kontroli:
  • Radiografia X: powierzchnia "ostrzałowa": 10 X 15 m; źródło 200 kW, 8mA
  • Kontrola ultradźwiękami
  • Kontrola przez penetrację
  • Kontrole wymiarów
  • Pomiar grubości blach ultradźwiękami
  • Pomiar grubości pokrycia cynkiem
 • Środki do wykonywania prób w laboratorium metalurgi:
  • 1 Zrywarka 100 T (rozciąganie, ściskanie, zaginanie)
  • 1 Młot do prób udarnościowych
  • 1 Urządzenie do pomiary twardości
  • 1 Zespół do polerowania metalograficznego
  • 1 Mikroskop
  • 1 Mikrotwardościomierz
  • 1 Stół do badań:
   • zdolność max w pionie: 200 daN przy 12 m
   • zdolność max w poziomie: 50 T/m
 • Środki w laboratorium metalurgi:
  • 1 Mikrokomputer PC z programem GAM2 kontroli przyrządów pomiarowych
 • Środki do wykonywania prób w laboratorium chemicznym:
  • Analiza oraz kontrola odtłuszczania, trawienia w HCI, płukania i pokrywania topnikiem
  • Pobieranie próbek do kąpieli cynkowej dla analizy zewnętrznej
  • Test ciągłości pokrycia cynkiem
webmaster
TOM-NET
Copyright © 2010 by GEM Poprawny kod XHTML Poprawny kod CSS